เชียงรายรณรงค์เลือกตั้ง

17

2
เวลา 09.30 น.วันที่ 31 ม.ค.57 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถวรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย โดยมีสถาบันการศึกษา พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน


นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.57 จังหวัดเชียงราย สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บนถนนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง สามารถเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างมีคุณภาพ

“การที่ทุกภาคส่วนออกมาแสดงพลังนับว่ามีความสำคัญ เพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการสนับสนุนให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าว

3 (1)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.