18

pour jeu en ligne
DSC_5524 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์ พร้อมร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยจอมทอง เพื่อเป็นการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุดอยจอมทอง เทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ในโอกาสสร้างเมืองเชียงรายครบ 753 ปี ณ วัดดอยจอมทอง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.