26พฤษภาคมเทศบาลนครเชียงรายงดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและตักบาตรเป็งปุ๊ด

678
วันที่ 17 พ.ค.64 ตามที่เทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดให้มีการจัดกิจกรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามท้องถิ่นให้สืบไว้ประจำทุกปี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าเนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้เป็นการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อให้ยุติลงได้โดยเร็วเทศบาลนครเชียงรายขอประกาศ #งดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2564 รวมทั้งเทศบาลนครเชียงรายและวัดมิ่งเมืองขอ #งดกิจกรรมตักบาตรเป๊งปุ๊ด ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 นี้เช่นกัน ตามแนวทางและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัดเชียงรายโดยเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.