เทศบาลนครเชียงราย บรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

9

DSC_7378

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการติดตมประเมินผลโครงการ กิจกรรม ของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้ใจให้แก่พนักงานในสังกัดเทศบาล ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.