หมอกควันเชียงรายหนาแน่น

14
หมอก
ที่บริเวณจุดชมวิว กิโลเมตรที่ 12 ระหว่างทางขึ้นชมพระธาตุดอยตุง พบว่ามีสภาพหมอกควันปกคลุมทำให้วิสัยทัศน์ในการเมืองเห็นลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้การขับรถต้องใช้ความระมัดระวัง สำหรับที่จุดชมวิว เดิมจะเห็นวิวของบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย ที่สวยงามจากมุมสูง แต่ด้วยสภาพหมอกควันที่ปกคลุมอยู่ในขณะนี้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แต่อย่างใด
สำหรับสภาพอากาศ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 167 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในพื้นที่อ.แม่สาย 165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินกว่ามาตาฐานทำให้มี และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมมีปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี ทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ หมอกควันใน อ.แม่สายนั้น แม้ว่าจะมีตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ขนาดไม่เกิน10 ไมครอน เกินคุณภาพมาตราฐาน ในขณะนี้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ามีปริมาณน้อยกว่ามาก ซึ่งเป็ฯผลมากจากฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายในพื้นที่ ประกอบกับความกดอากาศที่ต่ำที่ให้ฝุ่นละอองหมุนวนอยู่ ซึ่งในปีนี้ได้ประสานกับผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเเมียนมาร์ ในการขอความร่วมมือไม่ให้มีการเผาตลอด 100 วัน อันตราย เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ ซึ่งประชาชนในประเทศเมียนมาร์ก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจากการตรวตจสอบจุดฮอตสปอตในพื้นที่ อ.แม่สาย ตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค.57 ไม่พบว่ามีจุดฮอตสปอตขึ้นแม้แต่จุดเดียวซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก สำหรับฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดค่ามาตราฐานนั้นทาง อ.แม่สาย ได้ให้ทางหน่งยงานบรรเทาสาธารณภัยนำรถน้ำออกฉีดพ่นน้ำในพื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่
ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง ที่บริเวณ พื้นที่ชอบรับผิดสถานนีควบคุมไฟป่าบนพื้นที่ทรงงาน อ.แม่ฟ้าหลวง ได้มีการจัดปฏิบัติงานเสือไฟกระจายไปทั่วทุกจุดในช่วง 100 วันอันตราย โดยที่หอควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบไฟป่าจากหอสูงในทุกช่วงระยะเวลา เพื่อสังเกตุกลุ่มควันที่ไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณป่าลึก และทำการฉีดพ่นน้ำ เพื่อช่วยลดหมอกควันในพื้นที่ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศ
นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง นั้นในปีนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันไม่ห้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการเกิดหมอกควัน ซึ่งทาง อ.แม่ฟ้าหลวงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์ให้คความรู้กับประชาชนในพื้นที่ต่างเกี่ยวกับผลกระทบของการเผา และอันตรายจากไฟป่า ซึ่งไดรับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้ไม่พบเฆ็นไฟป่าในพื้นที่แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ประสานกับทางผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ ชายแดนติดกันระหว่าง 2 ประเทศ ที่มีแนวเขตติดกับ อ.แม่ฟ้าหลวง ในการขอความร่วมมือไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าได้ แต่กหากทางประเทศเพื่อนบ้านมีความจำเป็ฯที่จะต้องเผาก็ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการลุกลามเข้ามาในพื้นที่ได้
สำหรับในเขตพระตำหนักดอยตุงนั้น ได้ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สถานีควบคุมไฟป่า ชุดเสือไฟ และเจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่ ในการคอยสอดส่องพื้นที่ โดยมีหอตรวจการเพื่อมองหาจุดที่เกิดไฟไหม้ในพื้นที่และมีชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วเพื่อจะสามารถดับไฟได้ทันก่อนที่จะเกิดการลุกไหม้ นอกจากนี้ทาง อ.แม่ฟ้าหลวงได้เตรียมจุดเติมน้ำตลอดเส้นทางในพื้นที่ พระตำหนักดอยตุง ซึ่งมีเครือ่งสูบน้ำด้วยแรงดันสูงทำให้เติมน้ำแก่รถดับเพลิงได้เร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.