นศ. มฟล. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ‘กระทิงแดง U Project’

28
IMG_6649_
            เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขามัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จำนวน 4 คน ประกอบด้วยน.ส. ขวัญมนัส กุศล, น.ส.ปองวลัย รัตนานุกูล, นายกิตติชัย เบิดโบ และนายชิษณุพงศ์ แสนวิชัย ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด โดยมี อาจารย์ ฉายดนัย โรบินสัน และอาจารย์ นนทวรรษ ธงสิบสอง เป็นที่ปรึกษา กับโครงการ ‘กระทิงแดง U Project’ ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ร่วมใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม เพื่อทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ส่วนรวมภายใต้ 4สาขา ดังนี้ เกษตรกรรม, การศึกษา, การแพทย์และสาธารณสุข และนวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน ผลปรากฏว่าโครงการของทีมนักศึกษา มฟล.ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม สาขาการแพทย์และสาธาณสุข จากโครงการออกแบบสื่ออนิเมชั่นเพื่อเปลี่ยนแปลงสุขลักษณะพื้นฐานและยับยั้งโรคหนอนพยาธิของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ทำให้ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และเงินสมทบภาควิชาอีก 10,000 บาท ณ ห้องประชุมสยาม บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.