เทศนครเชียงราย ร่วมต้อนรับ นายเซา ฟาง รองเลขาธิการเทศบาลนครกวางโจ

7

 

 

11

 

วันที่ 17 มีนาคม 2557 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทนครเชียงราย ร่วมต้อนรับ นายเซา ฟาง รองเลขาธิการเทศบาลนครกวางโจ พร้อมคณะ ที่ได้มาเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลนครกวางโจและเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท .เชียงราย

 

22

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.