29และ30พฤศจิกายนจุดบริการฉีดวัคซีนเทศบาลนครเชียงรายเชิญชวนผู้ที่ต้องการรับเข็ม1ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน

227
จังหวัดเชียงราย โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเทศบาลนครเชียงราย เชิญชวนผู้ที่ต้องการรับเข็ม1 ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน คนไทย/ต่างชาติ / ต่างด้าว อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป #สูตรแบบไขว้ชนิดวัคซีนเข็ม1AstraZenecaชนิดวัคซีนเข็ม2Pfizer มีระยะห่างกัน 28 วัน ท่านที่มีความประสงค์รับวัคซีนสามารถเดินทางมารับได้ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -15.30 ณ อาคารเจียงฮาย ศูนย์ประชุมนครเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.