เชียงราย สรุปสถานการณ์ความเสียหาย เร่งนำวิศวะกรช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

9
20140510_092001
20140510_092120
เวลา 09.00 น.วันที่ 10 พ..57 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์ความเสียหาย หลังเกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 และ เกิดเหตุ Aftershock ตามมาอีกเป็นระยะ กว่า 459 ครั้ง โดยทางจังหวัดได้ออกเร่งตรวจสอบข้่อมูลความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนและอาคารสาธารณะ ทั้งหมดเพื่อสรุปดการดำเนินการในการให้การช่วยเหลือ
นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างละเอียด พร้อมหน่วยงานทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ ได้สรุปพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 7 อำเภอ 50 ตำบล 610 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายรวม 8,509 หลัง โดยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง 46 หลัง, ได้รับความเสียหายบางส่วน 8,463 หลัง, วัด 99 แห่ง, โบสตถ์คริสต์ 7 แห่ง, โรงเรียน 46 แห่ง, มหาวิทยาลัย 1 แห่ง, สถานที่ราชการ 33 แห่ง, โรงแรม 1 แห่ง, บริษัทเอกชน 6 แห่ง, สะพาน 4 แห่ง, ถนน 5 สาย, อาคารชุมชน 2 แห่ง, และท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง สำหรับความเดือดร้อนของประชาชน ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในขณะนี้ คือ ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ด้านนายนายยรรยง พลสันติกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีทีมวิศวกรโยธา จากวิศวกรรมสถาน ชมรมช่าง และวิศวกรอาสา มาสมทบกับทีมวิศวกรในพื้นที่ ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากผ่นดินไหวแล้ว โดยในเบื้องจะต้องประชุมในการดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อจะสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ ในเบื้องต้นจะเข้าทำการตรวจสอบและซ่อมแซมในส่วนที่เป็นอาคคารสาธารณะเช่นวัด โรงเรียน และโรงแรมเป็นอันดับแรกก่อนเนื่องจากเป็ฯจุดที่จะต้องมีประชาชนไปใช้งานเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นจะได้เข้าทำการซ่อแซมบ้านเรือนของประชาชนเป็นอันดับรองลงมา อย่างไรก็ตาม จะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบทั้งอาคารสาธารณะและบ้นรือนของประชาชนทุกแห่งเพื่อจะได้มีแนวทางในการซ่อมแซมที่ปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.