ทน.เชียงราย ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา‏

22

DSC_3849

DSC_3877

 

ที่หนองปึ๋งพื้นที่สาธารณประโยชน์กลางเมืองเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเดินทางเป็นประธานโครงการปลูก รักษ์พรรณไม้ สร้างสายใยกับชุมชนเนื่องในวันวิสาขบูชา มีคณะผู้บริหารเทศบาล ประชาชนและนักเรียนจากเทศบาล 5 เด่นห้า กว่า 300 คน เข้าร่วมโครงการและร่วมปลูกต้นไม้ 200 ต้น
นายวันชัย กล่าวว่าวันนี้เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าและชาวชุมชนหนองปึ๋ง ปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา  ทั้งต้องการให้จังหวัดเชียงรายมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยการสร้างพื้นที่หนองปึ๋งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายและเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับน้องๆที่สังกัดของโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย
นางสุรนิตย์  อ่องฬะ  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่าหลังจากปลูกต้นไม้ในวันนี้บนเกาะและรอบๆอ่างน้ำหนองปึ๋งที่มีพื้นที่กว่า 100  ไร่ การดูแลรักษาจะมีนักเรียนเทศบาล 5 ทำหน้าที่เป็นเจ้าของต้นไม้ หนึ่งต้นหนึ่งคนพร้อมกับการให้ประชาชนทั่วประเทศเป็นพ่อแม่ต้นไม้อุปถัมภ์ด้วยการแสดงเจตจำนงผ่านเพสของเทศบาลร่วมกับชาวชุมชนในการดูแลแบบยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็จะมีการแบ่งพื้นที่ให้ชาวชุมชนและนักเรียนปลูกพืชผักกสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อไว้รับประทานและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้พิเศษต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.