พช.เชียงใหม่ ยกผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถของผู้ประกอบการ

51

พช.เชียงใหม่ ยกผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.  ที่ผ่านมา นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ และพัฒนาการอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมงานดังกล่าว นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า

มหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ เป็นการสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการตลาดภายในประเทศ และสามารถเชื่อมโยงการตลาดสู่ระดับสากล รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จัก โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับจังหวัด) ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 25 อำเภอ 75 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ มหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 อำเภอ และนิทรรศการชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชุมชน ตลอดจนการแสดงจากศิลปิน อาทิ ตู่ ดารณี/วงดนตรีลูกทุ่ง แจ๊สซี่ แดนซ์ /วงดนตรีลูกทุ่ง MJU Lanna /วงดนตรีอินดี้ (Indy Bands)อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.