โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายสุข โดย สสส. จัดกิจกรรม Love Food Love Life “รักชีวิต รักสุขภาพ”

19

1176313_582812608503913_4481194769173214212_n

วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย สสส. จัดกิจกรรม Love Food Love Life “รักชีวิต รักสุขภาพ” โดยจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได้รับความรู้ในเรื่องการเข้าร่วมโครงการ การตระหนักถึงการเลือกซื้อ และบริโภคอาหารให้ปลอดภัย โดยการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากทางปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีคุณกิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ,ฝ่ายการตลาดเซนทรัล เชียงราย และคณะกรรมการโครงการฯให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ 1.ประกวดแฟชั่น ชุดผัก ผลไม้ 2.ประกวดการจัดช่อผัก ผลไม้ ประเภทแจกัน 3.นิทรรศการให้ความรู้จากทางโครงการ 4.ชิมอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ 5.ผลไม้แฟนซี และกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามบนเวที โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.