อบจ.แพร่ นำเครื่องจักรกล ขุดลอกรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ  ป้องกันน้ำท่วม

33

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา นายสิงหา ข่มอาวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ทีมงานผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด งานป้องกันฯกองช่างพร้อมสมาชิก อบต.ม.1 ได้ประสานขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ สจ.ปิ้น นาย ทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.เขต 3

นำเครื่องจักรมาลอกรื้อซากเศษไม้และดินโคลน และปรับถมตลิ่งข้างทางที่มีน้ำกัดเซาะ ในช่วงลำน้ำแม่สายไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บ้านกวางเหนือ หมู่ที่1 เพื่อให้ราษฎรที่ใช้ถนนข้างลำน้ำแม่สาย  สัญจรไป-มา ได้สะดวกเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกและแก้ปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรตำบลบ้านกวางต่อไป


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.