ทน.ชร ลงนาม MOU ร่วมสถาบันขงจื่อ มฟล. พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสู่สากลโลก

833

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี และคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับเทศบาลนครเชียงราย โดยมี รศ.ดร.จาง เถา ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรร่วมในพิธีลงนาม เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือด้านการศึกษาที่น่ายินดี พร้อมกับมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 และ 24-25 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย

สำหรับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.