ขอนแก่นเตือนรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชั่นชื่อดัง ทุกคันให้รับมาจดทะเบียนกับขนส่ง พบผิดจับปรับจริงไม่มีละเว้น

68

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 ต.ค.  2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกโซเชียลมีเดียและเพจต่างๆทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น ได้เผยแพรภาพจากเพจสำนักงานขนส่ง จ.ขอนแก่น ที่ได้มีการเผยแพร่เอกสารประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 22 ก.ย.2566 เรื่องการนำรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างบรรทุกโดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต จ.ขอนแก่น ลงนามโดยนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น ซึ่งต่างได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลอย่างมาก เพราะถือเป็นการตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยในระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดและการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายอย่างรัดกุม

ผู้สื่อข่าวจึงได้ทำการตรวจสอบประกาศดังกล่าว ซึ่งมีข้อความระบุว่า ด้วยปัจจุบันได้มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างบรรทุกคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่นที่ยังไม่จดทะเบียนเป้นรถยนต์รับจ้างหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวง รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 17 มิ.ย.2564ปละกรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ก.ย.2564ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของรถที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการ โดยกำหนดให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชั่นที่จะนำมาใช้ในการรับงานจ้างจะต้องได้รับการรับรองจากรมขนส่งทางบกก่อนออกมให้บริการประชาชน

ดังนั้นเพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการรับจ้างบรรทุกโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่นในเขต จ.ขอนแก่น เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย มีความปลอดภัย มีค่าบริการที่เหมาะสมเป็นธรรม จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์นำรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างบรรทุกคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่นที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ไปดำเนินการทางทะเบียนและภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชั่นที่จะนำมาใช้ในการรับจ้างจะต้องได้รับกรรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โดยติดต่อสอบถามและดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่ง จ.ขอนแก่น แห่งที่ 2

ทั้งนี้หากตรวจพบการนำรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างบรรทุกคนโดยสารที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นการกระทำความผิดฐานใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ตามมาตร 21 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามาตร 60 และความผิดฐานใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเป้นรถจักรยานยนต์สาธารณะมารับจ้างบรรทุกโดยสารตามมาตร 23/1 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 62/1 แห่ง พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 จะดำเนินคดีและพิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวดต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าภายหลังจากทางจังหวัดและสำนักงานจนส่ง จ.ขอนแก่น ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งดังกล่าวออกมา สร้างความสนใจให้กับชาวขอนแก่นอย่างมาก ถึงมาตรการการจัดระเบียบดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้มีผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มและแอปพิเคชั่นต่างๆจำนวนมาก ทำให้ประกาศคำสั่งดังกล่าวที่ออกมานั้นจะเป็นการบังคับใช้กฎหมาย และจัดระเบียบการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะได้อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.