ขอนแก่น ชวนนักวิ่งทั่วไทยร่วมวิ่งการกุศลขอบฟ้ากว้าง ประจำปี 66 หารายได้จัดกิจกรรมและต้นทุนการประกอบอาชีพให้กับผู้ปกครองและเด็กพิเศษในพื้นที่

47

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 ต.ค.2566 ที่ห้องประชุมเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ และ นางศรีสุภรณ์ ชมหาศรีราชพร รอง ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวิ่งการกุศล ขอบฟ้ากว้าง RUN ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษ,ททท.สำนักงานขอนแก่น,สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ขอนแกน,มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีผู้ปกครอง และกลุ่มเด็กพิเศษ รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาและนักวิ่งจากจังหวัดต่างๆร่วมรับฟังกฎ และกติกาในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง ซึ่งเทศบาลฯได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการกับคนในชุมชน ซึ่งด้วยศักยภาพและการจัดการการเรียนการสอน ทั้งในระบบ ,นอกระบบ,ด้านอาชีพ รวมไปถึงกลุ่มเด็กพิเศษ ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปกครอง เพราะกลุ่มเด็กเหล่านี้เป็นเด็กพิเศษ และเป็นเด็กที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะทาง บางคนเรียนกับเพื่อนในระบบกับเพื่อนๆทั่วไปไม่สามารถที่จะเรียนได้ด้วยเหตุผลบางประการ แต่เมื่อมาอยู่ในห้องเรียนขอบฟ้ากว้างได้แสดงถึงความสามารถและจุดเด่นของตนเองได้อย่างดีมาก ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่เทศบาลจะสร้างกระบวนการรเยีนรู้ตลอดชีวิต จบแล้วจะไปไหน อยู่อย่างไร ทั้งหมดเราต้องพูดคุยกันเพื่อดูแลคนขอนแก่นของเราอย่างเต็มที่ที่สุด

“ ขอขอบคุณมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นห้องเรียนที่เทศบาลให้การสนับสนุนมาตลอด แต่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับจากห้องเรียนนี้แล้ว มีบางส่วนยังคงต้องการโอกาสในการพัฒนา และเครือข่ายผู้ปกครองเห็นว่าควรก่อตั้งองค์กรเพื่อดูแลเด็กต่อไป เพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิตและอาชีพอย่างน้อยที่สุดคือการดูแลช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อลดการพึ่งพาในการดำรงชีวิตและอาจจะเพิ่มความสามารถด้านอาชีพตามศักยภาพ กิจกรรมการวิ่งอันเป็นกุศลจึงเกิดขึ้น เพื่อที่จะการหาต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ปกครองและเด็กๆให้ได้รับการฝึกแบบพิเศษอย่างทั่วถึงและครอบคลุม”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานวิ่งไม่สามารถที่จะระดมทุนได้มากนัก และเสี่ยงต่อการขาดทุน เพราะปัจจุบันทุกคนล้วนรัดเข็มขัดและงานบุญก็มีเยอะ ซึ่งมูลนิธิฯแจ้งว่าสามารถยายเสื้อได้เพียง 100 ตัวแต่ที่สำคัญคือการที่เทศบาลและเครือข่าย ต้องการที่จะสื่อสารกับสังคมถึงความสำคัญในการดูแลกลุ่มเด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแลของเรา ว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นมิติใหม่ของการวิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการรับรู้ของสังคม และเด็กๆจะรู้ว่ามีผู้ใหญ่อีกหลายคนนั้นไม่ทอดทิ้งจากความร่วมมือในการจัดการวิ่งที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 พ.ย.ที่จะถึงนี้ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เทศบาลนครขอนแก่นในวันและเวลาทำการ หรือในเวปไซค์ของมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.