จังหวัดแพร่พบผู้ป่วยฝีดาษวานรรายแรก ที่โรงพยาบาลร้องกวาง

41

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลแพร่ว่า พบผู้ป่วยสงสัยฝีดาษวานร จำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 47 ปี เข้ารับการตรวจรักษาครั้งแรก ที่โรงพยาบาลร้องกวางเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566 ด้วยอาการตุ่มแดงที่หน้าอกซ้าย ลามมาที่รักแร้สะบักซ้าย วันที่ 24 ตุลาคม 2566 อาการไม่ทุเลา มีผื่นแดง ตุ่มหนอง มีติ่งเนื้อที่ทวารหนัก และมีอาการปวด จึงถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลแพร่

หลังจากได้รับรายงาน ทางงานระบาดวิทยากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ดำเนินการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างจากแผลผู้ป่วย เพื่อส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย และได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยืนยันว่าพบเชื้อฝีดาษวานร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เบื้องต้นทางโรงพยาบาลแพร่ได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในห้องแยกโรค และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
การป้องกันโรคฝีดาษวานร มีดังนี้ 1. ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า หรือผู้ที่มีอาการสงสัยป่วย เป็นโรคฝีดาษวานร 2. ไม่สัมผัสผู้อื่นที่มีตุ่มหนอง 3. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น 4. ล้างมือบ่อยๆ

หากมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สัมผัสผิวหนังที่มีผื่น/ตุ่ม หนอง หรือสารคัดหลั่งของผู้อื่น และมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา พร้อมกับแยกตัวออกจากสมาชิก ในครอบครัว ที่พัก หรือ สถานที่ทำงาน ไม่รับประทานอาหารและดื่มน้ำด้วยภาชนะร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาช่วงที่ป่วย ทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องใช้ ใช้ห้องน้ำแยกกับผู้อื่น หรือทำความสะอาดด้วยการเช็ดน้ำยาทำลายเชื้อกลุ่มสารซักฟอก เช่น ไฮโปคลอไรด์ น้ำสบู่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อย่าได้ตื่นตระหนก เนื่องจากโอกาสติดเชื้อนั้นค่อนข้างยาก และผู้ป่วยอยู่ในระบบการรักษาในห้องแยกโรค และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร.054-511145 ต่อ 207


สมฤทธิ์/ แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.