ม.ขอนแก่น จับมือ ภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่ สปป.ลาว ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่น 12 เดินหน้าพัฒนาการศึกษาร่วมระหว่างหน่วยงาน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จบแล้วมีงานทำทันที

135

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 พ.ย. 2566 ที่ห้องประชุม กลุ่ม บริษัท พงสะหวัน จำกัด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว นางแสงดาว บุพพะกอนคำ รองประธาน และผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่ม บ.พงสะหวัน กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 12 ประจำปี 2566 ปฎิบัติงาน ที่บริษัทฯในเครือกลุ่ม พงสะหวันกรุ๊ป สปป.ลาว โดยมีคณะผู้บริหาร จากกลุ่มบริษัทในเครือฯ คณาจารย์ และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นางแสงดาว บุพพะกอนคำ รองประธาน และผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่ม บ.พงสะหวันกรุ๊ป สปป.ลาว กล่าวว่า นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการและเลือกมาปฎิบัติงานที่บริษัทฯ รุ่นที่ 12 นั้นมีทั้งหมด 9 คนซึ่งจะปฎิบัติงานที่ ธนาคารพงสะหวัน และ บ.ไพบูลย์ การค้า ขาเข้า-ขาออก จำกัด โดยจะปฎิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับพนักงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยมีหัวหน้างานคอยกำกับควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาของการทำงาน ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกันกับ มข.มาแล้ว 11 รุ่น มีนักศึกษาปฎิบัติงาน ที่ สปป.ลาว รวม 115 คน ในจำนวนนี้ปฎิบัติงานที่ธนาคาร 92 คน และอีก 23 คนปฎิบัติงานในบริษัทฯต่างๆ

“ยอมรับว่า นักศึกษา มข.นั้น ปฎิบัติงานได้ดี เป็นต้นแบบให้กับการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายและเพื่อนร่วมงานได้ในหลายเรื่อง เพราะนอกจากการรับนักศึกษาของไทยเข้ามาฝึกปฎิบัติผ่านแล้ว บริษัทฯยังคงมีนักศึกษาจากต่างประเทศ และ ใน สปป.ลาว ในฝึกปฎิบัติงานในตำแหน่งต่างๆตามความร่วมมือที่เกิดขึ้น และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในรุ่นที่ 11 ที่สำเร็จการปฎิบัติงานและเข้ารับเอกสารรับรองการผ่านงานในครั้งนี้ โดยผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานร่วมกันในตลอดระยะที่ผ่านมา จะส่งผลต่อนักศึกษาที่จะก้าวสู่การทำงานในสถานประกอบการต่างๆได้อย่างดีที่สุด”

ขณะที่ รศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการฯดังกล่าว มข.ได้เฟ้นหาบริษัทฯ ในภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศตามความร่วมมือร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อให้นักศึกษาได้ปฎิบัติงานจริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย โดย มข.ได้อนุมัติทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามคณะวิชาที่นำเสนอขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเข้าถึงระบบการทำงาน จนสามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานของสถานประกอบการในแต่ละแห่งได้อย่างลงตัว มีการแลกเปลี่ยนทั้งด้านภาษา,วัฒนธรรม,วิชาการและการดำเนินชีวิตร่วมกันในด้านต่างๆ ซึ่ง ที่ สปป.ลาว มข.ได้มีความร่วมมือกับ กลุ่ม บ.พงสะหวัน เป็นอย่างดี จนทำให้ขณะนี้มีนักศึกษาของเรา เป็นพนักงานของบริษัทฯแล้วหลายคนและทราบมาว่านักศึกษารุ่น 11 ที่เพิ่งสำเร็จไปนั้นได้ยื่นใบสมัครกับทางธนาคารอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.