นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร International

862

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่นำมาใช้เป็นมาตรการในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นส.ระดับศิลป์ บุดดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร international กับ ผศ.ดร. นพดล กองศิลป์ ผอ. รร.สาธิต ม.ศว.ประสานมิตร ฝ่ายประถม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรรณเฉลิม และ ผศ.ดร. จุลศักดิ์ สุขสบาย รองฯฝ่ายวิชาการ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ชุดสูท และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.