มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมจัดกิจกรรม “MFU Science Tour 2014”

34

 

Main_0_20140206-095647

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดกิจกรรม “MFU Science Tour 2014” ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารอาคารปัญจภูมิ 2  ชั้น7 ถนนสาทรใต้

ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. เปิดเผยว่ากิจกรรม “MFU Science Tour 2014” มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของสำนักวิชา ศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ทุนการศึกษา แนวทางประกอบอาชีพ โดยเน้นที่สองสาขาวิชาหลักคือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีประยุกต์ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยแบบลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย

“กิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 วันคือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จะเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. รวมทั้งเกร็ดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทำไมจุลินทรีย์ถึงมีประโยชน์ต่อคนเรา, ผลิตเอนไซม์ได้อย่างไร, รู้จักตัวเราเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโยลีชีวภาพ, ทำไมต้องมีความรู้ทางด้านเคมี, อยากเป็นนักวิจัยต้องทำอย่างไร และนักเรียนจะได้ร่วมทดลองเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ มาทำความรู้จักสารทำลายเชื้อราที่เรืองแสงได้ (avenacin) จากรากข้าวโอ๊ตวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 จะเป็นการแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์  อาทิ ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. กลุ่มงานวิจัยเด่น ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  และทิศทางงานวิจัยในอนาคตที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย รวมถึงทุนสนับสนุนการศึกษาและวิธีการหาแหล่งเงินทุนในการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่ากิจกรรม “MFU Science Tour2014” ที่กรุงเทพฯ จะมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก” ดร.รุ่งโรจน์ กล่าว

โรงเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “MFU Science Tour 2014” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรินธร สุวรรณเรืองศรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. โทรศัพท์ 0-5391-6682 หรือ warintorn.suw@mfu.ac.th โดยกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และมีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.