อบจ.แพร่ร่ วม อบต.บ้านกวาง ช่วยรื้อถอนบ้านชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย

52

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสิงหา ข่มอาวุธ นายกอบต. บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ได้ มอบหมายให้งานป้องกันประสานขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล อบจ.แพร่ ซึ่งนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ได้มอบหมายให้สจ.ปิ้น นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.เขต 3 อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่

ลงพื้นที่ตรวจเครื่องจักรกลปฏิบัติงานการรื้อถอนบ้านบางส่วนของนางอัจฉราพันธุ์ โคขุน บ้านเลขที่ 41/1 ม.5 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น ที่ทรุดตัวเนื่องจากเกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องจักรกลจาก อบจ. แพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ สนับสนุนชาวบ้านต.บ้านกวางขอบคุณ สจ.ปิ้น นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่เขต 3อ.สูงเม่นที่ได้ดูแลเอาใจใส่ประสานงานเป็นอย่างดี


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.