นักเรียน รร.รัฐราษฎร์บำรุง สืบสานประเพณีร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

43

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายอนุสรณ์  พรมรังกา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัด สพป.  แพร่ เขต1พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนจำนวน 105 คน ไปสืบสานประเพณีที่ดีงามของล้านนาไทย โดยการฟังเทศมหาชาติ. เนื่องในโอกาสประเพณี วันเพ็ญเดือน 12 หรือ วันลอยกระทงของไทย ณ วัดปทุม. ตำบลเมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่วัดต่างๆ โดยเฉพาะวัดในภาคเหนือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

วัดปทุม ตำบลเมืองหม้ออำเภอเมือง จังหวัดแพร่ซึ่งมีท่านพระครูอดุลย์พัฒนโสภณ เป็นเจ้าอาวาสเป็นวัดที่มีพุทธศานิกชน มีความศรัทธาในวัตรปฏิบัติของท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างยิ่ง ในการทำบุญทุกครั้ง  จึงมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมประเพณีต่างๆเป็นจำนวนมาก

โดยการฟังเทศมหาชาติในปีนี้ วัดปทุมได้จัดศาลาการเปรียญให้เป็นสถานที่ฟังเทศมหาชาติอย่างร่มรื่นสวยงาม มีการจัดบรรยากาศจำลองให้เหมือนป่าหิมพานต์. ในชาดกเรื่องพระเวสสันดรชาดก  จัดเป็นซุ้มๆ ด้วยผลไม้และหมากไม้ในท้องถิ่น เช่น ซุ้มหักทอง ฟักแฟง ส้มโอ แตงโม และจัดเป็นซุ้มไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม ด้านหน้าศาลาจัดมีโคมแขวนเป็นจำนวนมาก ให้เอื้อต่อการฟังเทศมหาชาติอย่างมีอรรถรส

โดยท่านพระครูอดุลพัฒนโสภณ เจ้าอาวาส ท่านได้เมตตาบรรยายความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ และ ตำนานอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ทั้ง 10 ชาติ. ให้นักเรียนและคณะครูฟังอีกด้วย  นอกจากนี้ท่านยังเมตตามอบเงินทุนพัฒนาการศึกษาแก่โรงเรียนและบำรุงจำนวนเงิน 5500 บาทอีกด้วย โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงจึงขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.