แม่บ้านทัพภาค3ช่วยทหารแก้แผ่นดินไหวต่อเนื่อง

19
วันที่ 12 ก.ค.57ที่ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของตลอดจนให้กำลังใจและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลทหาร ซึ่งได้มีส่วนสำคัญในการเข้าช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.ที่่ผ่านมาจนทำให้บ้านเรือนประชาชนและสาธารณูปโภคต่างๆ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยในครั้งนี้ พล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย นำกำลังพลภายในค่ายเม็งรายมหาราชรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมาว่าทางฝ่ายทหารได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนช่วงเกิดแผ่นดินไหวใหม่ระหว่างวันที่ 5-15 พ.ค.โดยร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จ.เชียงราย ลงสำรวจความเสียหายทันที
พล.ต.พัฒนา กล่าวว่าจากนั้นได้จัดกำลังพลตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจังหวัดทหารบกเชียงรายที่โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว และสนธิกำลังจากจังหวัดทหารบกเชียงราย ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ฉก.ม.3 ฉก.ทพ.31 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.) 35 เข้าช่วยเหลือประชาชนทำการรื้อถอนสิ่งชำรุดเสียหายและพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชนรวมทั้งขนย้ายข้าวของ โดยมีบ้านเรือนที่เข้าไปรื้อถอนส่วนชำรุดจำนวน 227 แห่ง วัดจำนวน 12 วัด ช่วยเก็บกวาดซากหักพังและขนย้ายผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จัดชุดแพทยืเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนจำนวน 8 ครั้ง มีผู้รับการตรวจรักษาจำนวน 783 ราย รวมไปถึงปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดแสดงดนตรีมวลชนสัมพันธ์จำนวน 2 ครั้ง แจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน 6 ครั้ง ฯลฯ กระทั่งสถานการณ์ได้ทะเลาลง.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.