ครบรอบวันสวรรณคตสมเด็จย่าผู้ว่าฯนำข้าราชการและพสกนิกรชาวเชียงรายร่วมสักการะ

69

IMG_1985

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหารข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และคณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนขบวนองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและพสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวาย เครื่องราชสักการะในวันครบรอบการสวรรคตวันที่ 18 กรกฏาคม ขององค์สมเด็จย่า  เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงห่วงใยราษฎรในถิ่นทุรกันดารตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่าน โดยขบวนแห่เครื่องราชสักการะที่ตกแต่งอย่างสวยงามและผู้ร่วมขบวนแต่งกายด้วยชุดล้านนาอย่างสวยงาม เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน

 

นายพงษ์ศํกดิ์ กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยและชาวเชียงราย ที่ทรงมีต่อชาวเชียงรายที่ทรงก่อตั้งพระตำหนักดอยตุงด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เอง ในพื้นที่เช่าของกรมป่าไม้ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 30 ปี แล้ว ซึ่งในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนำมาซึ่งรายได้จากนักท่องเที่ยว ตลอดจนพระเมตตากับปวงชนชาวเชียงรายในด้านส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวต่างๆ และที่สำคัญทรงแนะนำและส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธ์อาราบิก้าให้แก่ชนเผ่าต่างๆ จนสามารถทำเป็นรายได้หลักและลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ลดลงไปจากพื้นที่ได้  อีกทั้งยังทรงจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย โดยมีการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งประชาชนชาวเชียงรายเองยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จย่าทรงมีต่อจังหวัดเชียงราย โดยมีการจัดพิธีถวายพระราชสักการะเป็นประจำทุกปี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.