รพ.เครือเกษมราษฯ เปิดสาขาเชียงแสน รองรับ AEC

14
IMG_1954
ที่อาคารผู้ป่วยนอกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สาขา อ.เชียงแสน นพ.เฉลิม หาญเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอก ฮอลปิทอล ได้เป็นประธานในการเปิดสาขา เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่เขต อ.เชียงแสน และผู้ป่วยจาก สปป.ลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรและแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
นพ.เฉลิม หาญเจริญ กล่าวว่า การเปิดอาคารผู้ป่วยนอกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สาขาเชียงแสน เนื่องจาก อ.เชียงแสน มีประชากรประมาณ 50,000 คน และประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งประสบปัญหาในการให้การรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีจำนวนมากทำให้การรักษาไม่สามารถทำได้ทั่วถึงทาง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุริทร์ จึงได้ทำการสำรวจและได้พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพที่พยมากที่สุดในพื้นที่ อ.เชียงแสน คือ โรคเกี่ยวกับเด็ก รองลงมาคือการบริการด้านทันตกรรม ซึ่งการเปิดอาคารผู้ป่วยนอกที่ อ.เชียงแสน จะเป็นอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปรักษาถึง อ.เมือง ซึ่งมีระยะทางที่ห่างไกล
นอกอจากนี้ในปี 2558 ซึ่งจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนหลายล้านคน ที่ต้องการเข้าถึงระบบระบการรักษาที่รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีนี้มีการประมาณว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในลักษณะ Medicel Tourism ประมาณ 2,500,000 คน โดยการให้บริการตรวจสุขภาพจะเป็นการให้บริการที่มีความนิยมอันดับ 1 รองลงมาก็จะเป็นด้านการ Cosmetic และอันดับที่ 3 จะเป็นเรื่องของทันตกรรม จึงเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการที่เราจะก้าวไปสู่การเป็น Medicel Hub of Asia ได้อย่างไม่ยากนัก
“การเปิดอาคารผู้ป่วยนอกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สาขา อ.เชียงแสน เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ มีความพ้อมที่จะให้บริการกลุ่มลูกค้าในประเทศอาเซียนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ชาวเชียงแสน และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับบริการที่มีมาตราฐานที่ทันสมัย” นพ.เฉลิม กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.