เทศบาลนครเชียงราย จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน อปพร. เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๗

14

 

20140804145705bbZE

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน อปพร. เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และเป็นการส่งเสริมและนับสนุนให้เกิดการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตชุมชนเทศบาลนครเชียงรายครอบคลุมทั้ง ๖๔ ชุมชน ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.