เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการพระปกเกล้า ที่ได้มาตรวจประเมินเทศบาล

23

DSC_0735

 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะกรรมการโครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ( ประเภทการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาคมสังคม ) ที่ได้มาเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย ของเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมสีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๖    นครเชียงราย  จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.