แม่สรวยแผ่นดินไหว 3 ครั้งซ้อน

17

1

เวลา 14.03 น.วันที่ 18 ส.ค.57 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.8 ริกเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 19.69 ลองติจูด 99.60 มีความลึก 8 กิโลเมตรใต้ผิวโลก  จากนั้นเวลา 15.25 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งขนาด 4.1 ริกเตอร์ โดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 19.68 ลองติจูด 99.61 ซึ่งมีคงามลึก 9 กิโลเมตรใต้ผิวโลก และเวลา 16.41 น.ได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งขนาด 3.2 ริกเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 19.69 ลองติจูด 99.52 ซึ่งพื้นที่ซึ่งกิดแผ่นดินไหวทั้งหมดอยู่ที่ ต. แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวทั้ง 3 ครั้งทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้น อ.แม่สรวย อ.เวียงปาเป้า อ.แม่ลาว อ.พาน และเมือง สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้
ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้รับรายงานจากในพื้นที่ว่า มีบ้านเรือนบางหลังเกิดรอยร้าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่พบความเสียหายที่รุนแรง สำหรับประชาชนในพื้นที่เกิดแผ่นดินไหว สามารถปรับตัวกับสถานการ์แผ่นดินไหวได้แล้ว เพราะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง เจ้าหน้าทีได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมาพบว่าเกิดแผทนดินไหวมากกว่า 1,200 ครั้งแล้ว
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครองในท้องที่ กำนัน ผู้ให่บ้าน ในแต่ละพื้น ได้เตรียมตัวเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ทำการช่วยเหลือและอพยพได้อย่างทันท่วงที โดยทาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้เจ้าหน้าทที่เตรียมพร้อม 24 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน และที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดดินโคลนถล่มได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.