เทศบาลนครเชียงรายขอเชิญร่วมงานมหามงคล จัดพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมประจำปี 2557

8

710232

เทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม เนื่องในวันครบรอบการจัดตั้งองค์ท้าวมหาพรหม ประจำปี 2557 จัดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เสริมศรัทธาประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ เทวาลัย สวนตุงและโคมเชียงรายฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครเชียงรายได้จัดตั้งเทวาลัยที่ประทับองค์ท้าวมหาพรหมไว้ ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายฯ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนาทุกๆ ศาสนา ตลอดถึงวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ ให้มีความกลมกลืนผสมผสานไม่เกิดความแปลกแยกกันในเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

ซึ่งในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เทศบาลนครเชียงรายได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมขึ้น ณ เทวาลัยที่ประทับ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.