เทศบาลนครเชียงราย เปิดโครงการ ภูมิทัศน์งามตา ประชาร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม

16

DSC_1771

 

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ “ภูมิทัศน์งามตา ประชาร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง ๖๓ ชุมชน มีความรู้และแนวความคิด ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากครัวเรือนแก้ปัญหาขยะตกค้าง และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งดูแลภูมิทัศน์และธรรมชาติของชุมชน ณ ชุมชนเกาะทอง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.