นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมงานวันสถาปนา ๑๖ ปี มฟล.

9

20140926082757Pgcm

 

 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคน พัฒนาชาติ ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.