เชียงรายเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้พร้อมรับมือแผ่นไหว‏

9

IMG_1108

ที่โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภัยใกล้ตัวแผ่นดินไหว น้ำท่วม ชาวเชียงรายจะปรับตัวอย่างไร ซึ่งจัดโดย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

นายประจญ ปรัชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมทัพยากรธรณี ระบุว่า ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ผลที่เกิดตามมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และอาฟเตอร์ซ็อคที่เกิดตามมาอีกหลายครั้ง ได้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ทั้งบ้านเรือน โบราณสถาน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ และเส้นทางคมนาคม

“ความเสียหายด้านทรัพย์สินอาจจะสามารถบูรณะซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาไม่นานนัก แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าความเสียหายในด้านทรัพย์สิน คือ ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ความกลัว ความกังวล ที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นซ้ำรอยโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ ดังนั้นการสร้างความพร้อม และการปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง”นายประจญกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.