เทศบาลนครเชียงรายร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา จัดลอยกระทงย้อนยุคอดีตเวียงเจียงฮายประจำปี ๒๕๕๗

28

710232

 

 

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ “ย้อนรอยวิถี…ยี่เป็งเจียงฮาย” อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ (เชิงสะพานขัวพญามังราย)

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย และตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และการขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป และในปีนี้เทศบาลนครเชียงราย ได้มีแนวคิดในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่า

 

จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงในรูปแบบย้อนยุค ในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อาคารสมเด็จย่าฯ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงรายที่ใช้จัดแสดงราชรถบุษบกที่มีความสวยงามด้วยรูปแบบศิลปะล้านนาที่ได้รับการออกแบบจากศิลปินหรือสล่าชาวล้านนาภายในอาคารอย่างสวยงาม ซึ่งบริเวณด้านหลังของอาคารฯ ติดกับลำน้ำกกน้อยสายในที่เทศบาลนครเชียงรายได้พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามเหมือนในอดีต ภายหลังที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่แม่กกน้อยสายใน โดยร่วมกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงราย”

 

การจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลนครเชียงรายที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เน้นกิจกรรมย้อนยุคเพื่อรำลึกถึงเมืองเชียงรายในอดีต โดยใช้ชื่องานว่า “ย้อนรอยวิถี…ยี่เป็งเจียงฉาย” ด้วยการประดับตกแต่งด้วยตุงและโคมไฟ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงกลิ่นอายของเมืองเชียงรายให้ทุกคนได้สัมผัสกันท่ามกลางบรรยากาศแบบล้านนาในอดีต ข่วงวัฒนธรรม กาดหมั้วคัวแลง การจัดนิทรรศการย้อนรอยเวียงเจียงฮาย การสาธิตการประดิษฐ์ตุงและโคมไฟแบบล้านนา การประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการจัดขบวนแห่กระทงประดิษฐ์บนแคร่หามของชุมชนต่างๆ และกระทงประเภทสวยงามที่แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมล้านนาของพี่น้องชาวเชียงราย การประกวดขบวนแห่กระทงประดิษฐ์บนแคร่หาม ขบวนแห่กระทงประเภทสวยงามและการประกวดหนูน้อย เทพีนพมาศ และเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศของการจัดงานได้จัดให้มีรำวงย้อนยุคพร้อมๆ กับการแสดงคอนเสิร์ตจากวงมีสเตอร์ทีม และแมงปอ ชลธิชา ศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงในช่วงค่ำคืน พร้อมๆ กับชมบรรยากาศการลอยกระทงในแม่น้ำกกน้อยสายในที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมีชีวิตเหมือนในอดีต ซึ่งอยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของอาคารเทิดพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน

 

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขบวนแห่กระทงจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น.เป็นต้นไป บนเส้นทางถนนธนาลัยเริ่มจากบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ผ่านสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปถึงสี่แยกกลางเวียง (สถานีตำรวจฯ) ผ่านแยกเพื่อเลี้ยวเข้าสู่สถานที่ จัดงานอาคารเทิดพระเกียรติฯ และได้กำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ณ เวทีกลาง อาคารเทิดพระเกียรติฯ (เชิงสะพานขัวพญามังราย) ส่วนในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ทำพิธีปล่อยขบวนแห่กระทงประดิษฐ์ ไปตามเส้นทางเดิมที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจทั่วไปร่วมย้อนอดีตเที่ยวชมงานประเพณีที่ทรงคุณค่าและการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่หาดูได้ยาก เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.