เชียงของตักขาตรริมโขง 599 รูป เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

15
1111
เวลา 07.00 น.วันที่ 5 ธ.ค.57 ที่บริเวณถนนตัวหนอนริมแม่น้ำโขงบ้านหัวเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประชาชน นักท่องเที่ยว และข้าราชการในพื้นที่ได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 599 รูปริมแม่น้ำโขงเพื่อถวาเป็นกระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในวโรการวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาของทุกปี ซึ่งการจัดการตักบาตรในครั้งนี้ได้เน้นการตักบาตรตามจารีตประเพณี โดยไม่มีพิธีการเพื่อให้เป็นการสืบทอดวิถีชาวบ้านล้านนาอย่างแท้จริง
นายธันวา เหลี่ยมพันธ์ ผู้ริเริ่มโครงการตักบาตรริมแม่น้ำโขงกล่าวว่า การตักบาตรริมแม่น้ำโขงในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการร่วมมือกันจัดงานโดยไม่อาศัยงบประมาณจากทางราชการซึ่งเป็นการ่วมมือร่วมใจจากภาคประชาชนโดยสิ้นเชิง
“ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดให้มีการตักบาตรริมแม่น้ำโขงทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวเชียงของ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาอย่างถาวรของ อ.เชียงของ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองใหญ่ที่ไม่ได้มีโอกาสใส่บาตรยามเช้า และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นบ้านโดยจะมีการจัดจำหน่ายข้าวของสำหรับบิณฑบาตรอีกด้วย” นายธันวา เหลี่ยมพันธ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.