มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หารือ Yunan Minzu University เตรียมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ประเทศจีน

104

วันที่ 17 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย รองศาสตราจารย์ ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และคณะ เข้าพบ Professor Duan Yunxue, Vice President of YMU รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย Yunnan Minzu University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือ MOU แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ห้องประชุม Meeting Room B203, Hongsao Building, Yuhua Campus, Yunan Minzu University โดยมี Professor Dr.Zhao Junhai ร่วมเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ Yunan Minzu University หารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน Visiting Professor ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ และโปรแกรมหลักสูตร 3+1 และการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ /สหกิจศึกษา ณ ประเทศจีน

พร้อมกันนี้คณะ มรย. ได้เยี่ยมชมหอพักนักศึกษาต่างชาติภายในมหาวิทยาลัย Yunnan Minzu University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวไทยที่กำลังศึกษาอยู่ โดยภายในหอพักมีการแยกระหว่างนักศึกษาชาวจีน กับขาวต่างชาติ รวมถึงการจัดโซนร้านอาหารสำหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามในมหาวิทยาลัยฯ มีจำนวน 4 ร้าน หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติยูนานโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์มาบรรยาย

สำหรับในปีการศึกษา 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเป้าหมายรับนักศึกษาจากต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 100 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.