นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดการใช้ถนนชุมชนป่าแดง

18

20141216084923Y1Yj

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชุมชนป่าแดง ร่วมพิธีเปิดถนนชุมชนป่าแดง ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อลดอุบัติเหตุ ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ชุมชนป่าแดง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.