จังหวัดเชียงรายเตรีมพร้อมจัดงานพ่อขุนเม็งราย

15

1

เวลา 10.00 น.วันที่ 14 ม.ค.58 ที่โรงแรมลักษวรรณ อ.เมือง จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในการแถลงข่างการเตรียมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2558 นายอาคม สุขพันธ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าว โดยมีสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเข้าร่วมการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. ถึงวันที่ 4 ก.พ.58 รวม 10 วัน 10 คืน ที่บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย หรือสนามบินเก่า อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำรึกถึงพระมหากุรณาธิคุณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่สร้างสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ม.ค.1805 รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพระเพณีของชาวล้านนา และการนำเสนอผลงานความก้าวหน้า และการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เหล่ากาชาดจังหวัด สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ รวมถึงการแสดงมหรสพ และการละเล่นบันเทิงของภาคเอกชน เพื่อจัดหารายได้สำหรับใช้ในกิจการที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน และงานสาธารณกุศลของจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.