เชียงรายเตรียมจัดงานกีฬานักเรียนแห่งชาติ

10

11

วันที่ 14 ม.ค.58 ที่โรงแรมลักษวรรณ อ.เมือง จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำราญการพิเศษรักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายอาคม สุขพันธ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายจิรพล พงษ์ธนะเศรษฐ สรรพากรพื้นที่เชียงราย ได้ร่วมกันจัดการแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2558 ‘เชียงรายเกมส์’ ที่จจัดขึ้นในวันที่ 23 – 31 ม.ค.58 โดยจะมีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 34 ชนิดกีฬา และ 4 กีฬาสาธิต โดยจะใช้พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายจัดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬากเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 9,000 คน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า การจัดการแข่งขันเชียงรายเกมส์ครั้งนี้ทางจังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานระดับประเทศ ทั้งการเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน การเตรียมที่พัก และการให้บริการแนักกีฬาจากทั่วประเทศที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีเม็ดงเนิหมุนเวียนภายในจังหวัดเป็นจำนวนมาก เพราะนักกีฬาก็มีถึง 9,000 คนแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู็ติดตามผู้ปกครองที่จะมาด้วย คาดว่าในช่วงที่มีการแข่งขันจะทำให้จังหวัดเชียงรายมีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.