มฟล. นำนักศึกษาทุน กยศ. บำเพ็ญประโยชน์ มอบความสุขวันเด็ก

53

1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา ฝ่ายทุนการศึกษา นำนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ นักศึกษาที่ได้รับทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ตอบแทนสังคมในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ” ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีเพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ ชาวเชียงรายที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะเด็กชาวเขาที่ด้อยโอกาส อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้นำวิชาความรู้มาปรับใช้ในทางสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ภายในงานมีการละเล่นให้เด็กๆ มาร่วมสนุกมากมาย เช่น เก้าอี้ดนตรี โยนลูกบอล เกมตัวอักษรภาษาอังกฤษ และมีของรางวัลเป็นอุปกรณ์ทางการเรียน

นายมนูญ หะยีเมาะลอ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชาวจังหวัดปัตตานีที่ได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3  กล่าวว่า นอกจากจะได้บำเพ็ญประโยชน์แล้ว สิ่งที่เขาได้รับคือรู้จักคุณค่าของการใช้เงินมากขึ้น แม้ว่าตนจะเป็นเด็กยากจนแต่เมื่อได้เห็นน้องชาวเขาที่มาร่วมงานแล้วก็คิดได้ว่ายังมีคนที่ลำบากกว่าเรา และงานวันเด็กอาจเป็นกิจกรรมที่พวกเขารอคอยจะมาเล่นสนุกได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ก็ทำให้เขามีความสุขไปด้วย และยังเปลี่ยนทัศนคติให้รู้จักการใช้เงินอย่างมีคุณค่ามากขึ้น จากที่เคยท้อแท้ในบางครั้งก็ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีกำลังใจและมีคุณค่า มีกำลังเล็กๆ ที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.