ทหารเชียงรายจัดทำแนกันไฟ 2 แผ่นดิน เทอดไท้องค์ราชัน ไทย – เมียนมาร์

10

1

 

5

เวลา 09.30 น.วันที่ 20 ม.ค.58 พ.อ.ประพัฒน์ พบสุวรรณ์ ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง เป็นตัวแทน พล.ท.สาธิต พิทธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ทำการเปิดโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เทอดไท้องค์ราชัน ที่บริเวณลานกีฬาสัพันธ์ดอยช้างมูบ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีประชาชนจาก อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และประชาชนจากประเทศเมียนมาร์ เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นการพัฒนาแนวกันไฟ ตามแนวเขตชายแดน เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่า และเป็นการลดการสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน

พ.อ.ประะฒน์ พบสุวรรณ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรวมพลังแสดงออกถึงความจกรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็ฯการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรวมมือกันป้องกันผืนป่า นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ลดอันตรายต่อสุขภาพ และการใช้เส้นทางท่องเที่ยว ของทั้ง 2 ประเทศ โดยครั้งนี้ได้จัดทำการพัฒนากำจัดวัชพืชสองข้างทางเส้นทางหมายเลข 1149 ตั้งแต่บ้านผาขาว บ้านจะลอ อ.แม่ฟ้าหลวง ถึงหลักกิโลเมตรที่ 17 ถึงบริเวณทางแยกเข้าพระมหาเจดีย์ชนะศึก บ้านห้วยน้ำริน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างแนวกันไฟที่มีคุณภาพสามารถป้องกันผืนป่าอาเซียน และทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่งดี ทำให้ทัศนียภาพของ 2 ข้างทางสะอาด ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความตื่นตัวปลุกจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่ววนรวมทั้งประเทศเพื่อบ้านเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมกควัน” ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.