มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2014 เป็นลำดับที่ 81 ของโลก จาก 360 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

17

DSC_6486

 

DSC_6535

ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ รักษาการแทนหัวหน้าสถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NREM) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย หรือ University of Indonesia เผยผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2014 (UI Green Metric World University Ranking 2014) ผ่านทางhttp://greenmetric.ui.ac.id/ranking/year/2014 โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 360 มหาวิทยาลัย จาก 61 ประเทศทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากปี 2013 ที่มีสถาบันการศึกษาจำนวน 301 มหาวิทยาลัย จาก 60 ประเทศ โดยเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวมีด้วยกันทั้งหมด 6 หัวข้อคือ

1.Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%

2.Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%

3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%

4.Water usage (การจัดการน้ำ) 10%

5.Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%

6.Education (การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%

 

“แม้ว่าในปีนี้ มฟล. จะได้รับการจัดลำดับเป็นที่ 81 ของโลก เนื่องจากจำนวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากคะแนนการประเมินแล้วพบว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนคือได้รับคะแนนทั้งสิ้น 6,281 คะแนน (ปี 2013 ได้รับคะแนน 6,089 คะแนน) และเมื่อวิเคราะห์คะแนนแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยพบว่า มฟล. ได้รับคะแนนสูงที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยถึง 2 จาก 6 ด้านได้แก่ ด้านพลังงานและภูมิอากาศ และด้านการจัดการ โดยคะแนนด้านการจัดการขยะและคะแนนด้านพลังงานและภูมิอากาศปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุด 225 และ 135 คะแนน ซึ่งเป็นผลจากโครงการและกิจกรรมในปีที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว เช่น รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยถุงผ้าและการรณรงค์ลดปริมาณขยะอาหารเหลือทิ้งร่วมกับทาง FAO การปรับปรุงระบบและพฤติกรรมการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย” ดร.ปเนต กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.