ศูนย์จีนฯ มฟล. จัดงานวัฒนธรรมจีน ฉลองตรุษจีน ’58 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแดนมังกร

120

DSC_0054

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร, สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมจัดงาน “วันวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558” เพื่อเป็นส่งเสริมการใช้ภาษาจีนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ด้วย มฟล. เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านจีนหลากหลายที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ด้วย ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน เชิดสิงโต การเล่นกู่เจิงและร้องเพลงจีน กังฟู ระบำจีน เขียนพู่กันจีน เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมทั้ง ผศ.ดร.อัครา อัครนิธิ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ , นายวีระชัย เจริญจิตชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วยคณาจารย์ อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน, พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ณ ลานกิจกรรม F4 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

DSC_0139

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน ว่างานวันวัฒนธรรมจีนครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีน ทั้งภาษาและประเพณีต่างๆ ซึ่งจัดงานโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อฯ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เป็นศูนย์จีนฯ ที่สวยที่สุดในไทย และอาจจะสวยที่สุดในอาเซียนด้วย โดยได้เป็นความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดยตรงจากรัฐบาลจีน และนำเข้าวัสดุทุกอย่างมาจากประเทศจีน จึงเป็นสถาปัตยกรรมจีนโดยแท้ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย วันนี้ถือเป็นโอกาสดีของนักศึกษาด้านจีนวิทยาของ มฟล. ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าบัณฑิตที่จบจากจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จากสำนักวิชานี้ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี

DSC_0204

“การจัดงานวันวัฒนธรรมจีนเป็นการแสดงออกว่า มฟล. ใส่ใจในการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านสังคม ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งจากองค์กรภายในและต่างประเทศ เรายังมีอีกหลายกิจกรรมทางด้านวิชาการ การแข่งขันและวัฒนธรรมจีนที่ได้จัดต่อเนื่องตลอดทั้งปีและต่อเนื่องในทุกปี สุดท้ายขอกล่าวคำอวยพรปีใหม่แบบจีนว่า ซิงเจียอยู่อี่ ซิงนี้ฮวกใช้” รศ.ดร.ชยาพร กล่าว

DSC_9979

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.