นครเชียงราย จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกประจำปี ๒๕๕๘

9

TOM_1290

 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ๖๔ ชุมชน ตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมพร้อมรับการตรวจสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีพลานามัยที่ดี ถูกสุขลักษณะ ป้องกันการเกิดโรคภัยต่างๆ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชุมชนน้ำลัด จ.เชียงรา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.