นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมบรรยายพิเศษโครงการอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย

14

20150209113936R5tL

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมบรรยายพิเศษโครงการอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย เพื่อสนับสนุนบทบาท ภารกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.เมืองเชียงราย ด้านการป้องกันหมอกควันและกำจัดขยะ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสวนอาหารเอกโอชา จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.