มฟล. เปิดธนาคารความดีสร้างสังคมสีเขียว รับบริจาคขยะรีไซเคิล หวังนักนักศึกษามีใจรักษ์โลก

43

DSC_0433

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (NREM) และ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด “โครงการธนาคารความดี” (MFU Good Bank) กิจกรรมบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ปี 2558 เปิดรับบริจาควัสดุรีไซเคิลจากบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และทำความดีร่วมกัน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย  ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ รักษาการแทนหัวหน้าสถาบัน NREM (เอ็นเร็ม) ทั้งยังมีพนักงานและนักศึกษา เดินทางนำขยะรีไซเคิลเข้าร่วมบริจาคตลอดทั้งวัน ซึ่งวัสดุที่ได้รับทั้งหมดจะนำไปร่วมสมทบกับ โครงการขุมทองกลางกองขยะ ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี ต่อไป

         ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ รักษาการแทนหัวหน้าสถาบันเอ็นเร็ม กล่าวว่า ธนาคารความดีเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว” (MFU Grows Green) ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้วโดย มฟล. มีความมุ่งมั่นไม่เพียงแต่สร้างสรรค์สถานที่อันสวยงาม แต่ยังปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต ในคอนเซ็ปต์ กรีนแอนด์คลีน (Green & Clean) ซึ่งถือโอกาสวันมาฆบูชาที่หลายคนจะได้เริ่มต้นทำความต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประเทศ และโลกของเรา ในกิจกรรมนี้นักศึกษายังสามารถนำวัสดุรีไซเคิลมาแลกชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ได้อีกด้วย นับเป็นการส่งเสริมการทำความดีในรอบด้าน

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมว่า จากคำกล่าวขุมทองกลางกองขยะ สิ่งที่หมายถึงทองนั้นคืออะไร มันไม่ใช่แค่มูลค่าทางตัวเงิน กี่กิโลกรัมขายได้กี่บาท หรือได้คะแนนกิจกรรมกี่ชั่วโมง แต่จะเป็นออมสินที่ผู้เข้าร่วมจะได้สะสมความดี

“โครงการนี้แสดงให้เห็นว่า มฟล. มุ่งมั่นชัดเจนในแนวทางการรักษาสิ่งแวด สิ่งที่อยากทำวันนี้ คือการปลูกฝังจิตสำนึกด้านดีไว้ในหัวใจของเหล่านักศึกษา ไม่อยากให้เป็นแค่กิจกรรมฉาบฉวย แต่คาดหวังว่าจะทำอย่างไรให้โครงการนี้ยั่งยืน และจากการที่ได้สอบถามนักศึกษาหลายคนที่มาร่วมกิจกรรม เขาเล่าว่าสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ในหอพัก สามารถคัดแยกขยะได้ในชีวิตประจำวัน คนเหล่านี้จะกลายเป็นตัวเติมต่อที่จะขยายผลออกไปในวงกว้าง และต้องอาศัยความร่วมมือและฝากความไว้ที่เราทุกคน สร้างหัวใจสีเขียวโดยเริ่มจากตัวเรา บ้านเรา ชุมชน หน่วยงาน มหาวิทยาลัยของเรา เริ่มจากการคัดแยกขยะ จากสิ่งเล็กๆ ที่จะเติมเต็มเป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์ เพื่อโลกของเรา” รองอธิการบดี กล่าว

นางสาวรมณณัฏฐ์  รัชต์ธนพล นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นน้องใหม่ปี 1 ที่อาศัยอยู่ในพอพักมหาวิทยาลัย F2 ได้นำขยะรีไซเคิลมาร่วมบริจาคเป็นจำนวนถึง 8 กิโลกรัม โดยเป็นพลาสติกและกระดาษ เธอเล่าว่าขยะเหล่านี้ได้มาจากการคัดแยกและรวบรวมจากสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยช่วยกันเก็บกับเพื่อนร่วมห้อง โครงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เธอร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

        นายศุภมงคล ปราชญ์โกสินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สำนักวิชาจีนวิทยา กล่าวว่าตนได้นำขยะพลาสติกมาร่วมธนาคารความดี โดยคัดแยกมาจากถุงพลาสติกที่ได้จากเวลาไปซื้อของในตลาดและร้านสะดวกซื้อ แม้จะรวบรวมได้ไม่มาก ขายไม่ได้ราคา แต่อย่างน้อยการคัดแยกขยะก็เป็นประโยชน์สำหรับคนจะนำไปคัดแยกขาย หรือนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น รู้สึกภูมิที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ที่ได้ช่วยลดไม่ให้ขยะล้นโลก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.