สนามบินต้องฉีดพ่นน้ำลดหมอกควัน และเปิดสัญญาณไฟให้เครื่องบินลงจอด

40
a
วันที่ 10 มี.ค.58 หลังจากที่มีหมอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีค่าของฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ต่อลูกบากศ์เมตร นปริมาณที่มีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 3 วัน ซึ่งในวันนี้ค่าของฝุ่นละอองมีสูงกว่า 150 ไมครอนต่อลูกบากศ์เมตร ซึ่งทำให้ทัศนวัสัยในการมองเห็นลดลง สำหรับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงาย พบว่าทัศนวิสัยในการบินเหลือเพียง 1,500 เมตรเท่านั้น หลังจากที่เมื่อวานนี้ (วันที่ 9 มี.ค.) ยังสามารถมองเห็นได้ในระยะ 3,500 เมตร
นายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กล่าวว่า ทางท่ากาอาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้เตรียมแผนการรองรับหากเกิดหมอกควันจนทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นลดลงแล้ว แต่ในปัจจุบันทัศนวิสัยในการบินยังไม่กระทบต่อการบินมากนัก โดยพบว่าในวันนี้อยู่ที่ 1,500 เมตร ซึ่งระยะที่มีผลกระบต่อการบินคือระยะที่ต่ำกว่า 850 เมตรลงมา ซึ่งทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชยงราย ก็ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว แล้ว โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติในการมองเห็นในทัศนวิสัต่ำอยู่ 4 ระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ ระดบการมองเห็นต่ำกว่า 800 เมตร ลงไปจนถึงระดับ 200 เมตร ซึ่งจะมีสัญญาณไฟสีต่างกันเพื่อให้นักบินทราบถึงสถานะของการบิน
“นอกจากนี้ทางท่าอากาศยานได้ฉีดพ่นน้ำทั่วบริเวณรอบท่าอากาศยานเพื่อเป็นการลดความหนาของหมอกควัน และมีการติดสปริงเกอร์ไว้ที่บริเวณด้านทิศใต้ของสนามบินซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินลง เพื่อทำให้ทัศนวิสัยบริเวณดังกล่าวดีขึ้น และลดปริมาณฝุ่นละอองในกากาศบริเวณดังกล่าวลง” ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.