นครเชียงราย ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระสิงห์ ๑ เชียงแสน

7

20150224082620X6ak

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะครู นักเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระสิงห์ ๑ เชียงแสน เพื่อความเป็นศิริมงคลและสร้างสรรค์พลังความดีงามร่วมกัน ณ ลานธรรมรักษา แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.