จัดการประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดิน

6

20150225083500t7Zw

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้การจำหน่ายสินค้าให้มีประสิทธ์ภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.