วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘

8

2015030909503463Ad

 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่สตรีดีเด่น เทศบาลนครเชียงราย จำนวน ๖๙ คน ที่ทำคุณประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.