เร่งฉีดพ่นละอองน้ำลดหมอกควันในเขตเทศบาลนครเชียงราย

7

TOM_8025

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทนง ดอนชัยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ส่วนราชการและอปท.ในจังหวัดเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนรถฉีดพ่นละอองน้ำแก้ไขปัญหาหมอกควันสร้างความชุ่มชื่นในอากาศ เพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองในอากาศที่ปกคลุมพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายอย่างหนักในขณะนี้ ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.